Η αποτελεσματικότητα της εργοθεραπείας στην προσχολική και σχολική ηλικία παιδιών με ΔΕΠ-Υ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

Τζουβελέκης Παναγιώτης, Αναγνώστου Ηλέκτρα, Βασιλοπούλου Παναγιώτα, Λευθέρη Κατερίνα

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, Πράξις και Λόγος, Πειραιάς, Κερατσίνι.

Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποτελούν ορόσημο της παιδικής ανάπτυξης για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του παιδιού στο σχολικό σύστημα.
Η εργοθεραπεία αξιολογεί και αντιμετωπίζει δυσχέρειες στη λειτουργικότητα και επικοινωνία των παιδιών όπως αυτές εκδηλώνονται στο σχολείο, στο σπίτι, στο παιχνίδι, και στην καθημερινή ζωή.

Να παρουσιασθεί η αποτελεσματικότητα της στην αντιμετώπιση παιδιών με ΔΕΠ-Υ.

Στη μελέτη συμμετείχαν 28 παιδιά, 18 αγόρια – 10 κορίτσια ηλικίας 4,2 – 7,6 ετών, διαγνωσμένα με ΔΕΠ-Υ, των οποίων η κλινική εικόνα χαρακτηριζόταν από διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και συνοδευόταν από προβλήματα μάθησης, κινητικού σχεδιασμού, γνωστικές ελλείψεις, μειωμένες επιδόσεις στο παιχνίδι, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στις ΔΚΖ.

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση με τις δοκιμασίες De Gangi-Berg test of SI, Miller Asses, DTVP-2 και Αθηνά test εκτιμήθηκαν οι αποκλίσεις τους. Εντάχθηκαν σε πρόγραμμα εργοθεραπείας διάρκειας 6 έως 24 μηνών. Τα στάδια παρέμβασης και οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται στους: Μείωση της υπερκινητικότητας και της διάσπασης προσοχής, προσαρμοστική ανταπόκριση στο περιβάλλον, έλεγχος και στάση σώματος, πλευρίωση, έλεγχος χεριού – σύλληψη μολυβιού, αισθητηριακός έλεγχος,οργάνωση-ρύθμιση των αισθητηριακών συστημάτων [αιθουσαίο,ιδιοδεκτικό,απτικό] προσανατολισμός, γνωστικές δεξιότητες, οπτικοκινητικός συντονισμός, γραφοκινητικές δεξιότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοϋπηρέτησης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ και βελτίωση των επιδόσεων στους επιμέρους τομείς της ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιτυχή ενσωμάτωση των παιδιών στο σχολείο καθώς και από τις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες, όπου άγγιξαν το μέσο όρο για την ηλικία τους.
Συμπερασματικά επιβεβαιώθηκε 6 μήνες μετά το τέλος της παρέμβασης η ομαλή πορεία των παιδιών, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης.