Η εκπαίδευση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό με την μέθοδο “video modeling”.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ “VIDEO MODELING”.

Κατερίνα Λευθέρη, , Ελεντίνα Χειλαδάκη
Επιστημονικό Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις και Λόγος»

Η μέθοδος “Video Modeling” (VM) αναφέρεται στην παρακολούθηση βίντεο στα οποία ενήλικες ή παιδιά πραγματοποιούν συμπεριφορές προς μίμηση. Υπάρχει διεθνής βιβλιογραφία που δείχνει πως το VM στοχεύει με επιτυχία την εξέλιξη δεξιοτήτων όπως κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία, συμπεριφορά στο παιχνίδι, καθημερινή διαβίωση, κ.ά.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα του VM στην θεραπεία 6 παιδιών με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά ήταν μεταξύ 3.5 και 7.5 χρονών και διαγνωσμένα με αυτισμό από δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες της Αττικής. Οι δεξιότητες που εκπαιδεύτηκαν ήταν

1) ο αυθόρμητος λεκτικός χαιρετισμός σε συνδυασμό με μη λεκτική χειρονομία

2) η χρησιμοποίηση του β’ ενικού προσώπου στην προστακτική (π.χ. «ζωγράφισε έναν κύκλο») και

3) η απάντηση ερωτήσεων με ναι/όχι.

Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 6 μικρά βίντεο (διάρκειας 1 έως 2 λεπτών) που έδειχναν ένα κορίτσι 6 ετών :

1) να χαιρετάει έναν ενήλικα που μόλις έμπαινε στον χώρο

2) να χρησιμοποιεί την προστακτική για να ζητήσει κάτι σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες

3) να απαντάει σωστά σε ερωτήσεις με ναι/όχι σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες,.

Τα παιδιά παρακολούθησαν το κάθε βίντεο σε 4 ατομικές συνεδρίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν άμεσα στα βίντεο βελτιώνοντας σημαντικά τις δεξιότητες που παρακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα, δύο παιδιά ανταποκρίθηκαν σε όλους τους στόχους, 3 παιδιά σε δύο στόχους και ένα παιδί σε έναν στόχο. Η απόδοση στους στόχους που επέτυχαν είναι η εξής: 90% απόδοση στον θεραπευτικό χώρο πραγματοποιώντας τις ίδιες δραστηριότητες με αυτές που παρακολούθησαν, 68% βελτίωση στον θεραπευτικό χώρο αλλά σε άλλες δραστηριότητες, ενώ οι γονείς αναφέρουν σημαντική βελτίωση και στο σπίτι.