Συνεργάτες

Οι συνεργάτες μας είναι έμπειροι θεραπευτές με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιμορφώνονται συνεχώς στους τομείς τους για την εμβάθυνση και ενημέρωση των θεραπευτικών τους δεξιοτήτων.