Ταξινόμηση των λειτουργικών αναγκών παιδιών με αυτισμό από τους γονείς με ερωτηματολόγιο

Σκοπός: Να διερευνηθεί πώς κατατάσσουν οι γονείς τις λειτουργικές ανάγκες των παιδιών τους. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε γονείς 15 παιδιών (11 αγόρια – 4 κορίτσια) με διάγνωση στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, ηλικίας 3-6 ετών. Η Κλινική εικόνα συνοδευόταν από τα συμπτώματα όπως περιγράφονται στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV.

Μεθοδολογία: Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε γονείς που βρίσκονταν στη φάση Διάγνωσης – Αξιολόγησης προκειμένου να ενταχθούν σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Έτσι, παράλληλα με την αξιολόγηση του παιδιού χορηγήθηκε στους γονείς ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι γονείς καλούνταν να απαντήσουν σε δημογραφικά στοιχεία, το αίτημα για το οποίο προσήλθαν, τις δυσκολίες που συναντούν στο μεγάλωμα του παιδιού τους, ποιος τους παρέπεμψε καθώς και να κλιμακώσουν τις ανάγκες των παιδιών τους σύμφωνα με το σχεδιασμένο υπόδειγμα ειδικού ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα: Για κάθε ηλικιακή ομάδα φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες για τους γονείς. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες βασικό αίτημα των γονιών είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών στο λόγο και την επικοινωνία και ακολουθεί η επιθυμία για εκπαίδευση σε γνωστικές δεξιότητες, αδρή και λεπτή κινητικότητα, αυτοϋπηρέτηση, κοινωνικοποίηση.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι το αίτημα των γονιών επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου και της επικοινωνίας, ενώ η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν στη λειτουργική αποκατάσταση και τελικά στην ανεξαρτητοποίηση του ατόμου είναι γι’ αυτούς λιγότερο σημαντική.